Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU

Szanowni Rodzice, drodzy Ósmoklasiści,

uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

W celu pobrania informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty z serwisu: https://wyniki.edu.pl należy posłużyć się loginem i hasłem wygenerowanym indywidualnie dla każdego ucznia.

Login i hasło, o których mowa powyżej, może odebrać uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia od dnia 14 lipca 2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w sekretariacie szkoły pokój 109 lub 129.

Zaświadczenia po egzaminie ósmoklasisty można odebrać w szkole od dnia 31 lipca 2020 r. od godziny 11.00 w sekretariacie pok. 109 lub 129.

Mamy ośmioro laureatów i ośmioro finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W roku szkolnym 2019/2020 szesnaścioro uczniów SP 33 osiągnęło sukces w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

NABÓR DO PRZEDSZKOLI 2020/2021 - WZNOWIONA REKRUTACJA

Od środy 13 maja br. zostanie wznowiona rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce.

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,22531,nabor-do-przedszkoli-20202021-nowe-terminy.html

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w spotkaniach z wychowawcami, podczas których otrzymali promocyjne świadectwa szkolne i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Świadectwa dzieci uczęszczających do klas I-III odebrali rodzice. Tak nietypowe zakończenie roku szkolnego 2019/2020 było spowodowane sytuacją epidemiczną.

 

„Ekologia, my i region, w którym żyjemy” – rozstrzygnięcie konkursu ZŚiNPK

19 czerwca 2020 r. odbył się  online  finałowy etap XXIX edycji konkursu dla uczniów z województwa świętokrzyskiego pt. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”, organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZACHĘCA DO UDZIAŁU W XIX OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIU CZYTANIA DZIECIOM

Od 30 maja do 7 czerwca 2020 r. trwa XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom Tegoroczny Tydzień odbywa się pod hasłem Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”. Więcej informacji w zakładce BIBLIOTEKA

 

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W KIELCACH

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA

1 czerwca Międzynarodowy Dzień Dziecka

Dzień ten ma swoje początki w Światowej Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci, która odbyła się w Genewie (Szwajcaria) w 1925 r. Nie jest jasne, dlaczego obchody tego święta wyznaczono na 1 czerwca. W Polsce święto dzieci obchodzone jest 1dnia czerwca począwszy od 1952 r. Inicjatorem tego święta była organizacja The International Union for Protection of Childhood, która za cel obrała sobie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Obecnie Dzień Dziecka obchodzony jest w ponad 100 państwach świata.

KONSULTACJE - HARMONOGRAM

  1. Od 25 maja 2020 r. organizuje się indywidualne i grupowe konsultacje dla uczniów klas VIII.
  2. Od 1 czerwca 2020 r. organizuje się indywidualne i grupowe konsultacje dla uczniów klas IV – VII.

Wyniki Szkolnego Konkursu Matematycznego Mistrz Rachunków

5 marca 2020 r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny Mistrz Rachunków, w którym wzięło udział 105 uczniów klas IV – VIII (10 uczniów klas czwartych, 28 uczniów klas piątych, 34 uczniów klas szóstych, 21 uczniów klas siódmych i 12 uczniów klas ósmych).

 

100. urodziny Karola Wojtyły

Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.

                                                                                                                      (Jan Paweł II, List do artystów, 1999 r.)

Rok 2020 jest Rokiem Świętego Jana Pawła II. W poniedziałek 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły. Z tej okazji nauczyciele z biblioteki szkolnej przygotowali wiele ciekawostek dotyczących biografii naszego wielkiego Polaka. Zapraszamy Was do zakładki BIBLIOTEKA. Tam również znajdziecie linki do prezentacji o Janie Pawle II.