Aktualności

Nie ma dostępnych aktualności.

Sukces uczniów klas siódmych

22 września 2017 r. uczennice klasy VII d: Oliwia Januszek, Diana Knawa oraz Anna Kusak zajęły 3. miejsce w Kielcach w kategorii Szkół Podstawowych w V edycji Gry Miejskiej zorganizowanej przez Zespół Szkół Informatycznych i Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w  ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków. Druga drużyna uczniów klas siódmych SP 33 również dzielnie walczyła i zajęła 5. miejsce.

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w SP 33

29 września 2017 r. Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole obchody VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Zawód: aktor. Spotkanie z panem Łukaszem Pruchniewiczem

9 września 2017 r. odbyło się spotkanie z aktorem Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach panem Łukaszem Pruchniewiczem, który barwnie opowiadał o specyfice pracy aktora w teatrze i filmie.

Głośne czytanie w bibliotece szkolnej!

29 września przypada Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to powstało z inicjatywy Polskiej Izby Książki i ma służyć podkreśleniu zalet głośnego czytania.

Sukces sportowy reprezentacji dziewcząt SP 33

25 września 2017 r. na Stadionie Leśnym w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Kielc w Biegach Sztafetowych 10x800m dziewcząt klas V-VI. Drużyna dziewcząt z SP 33 zajęła I miejsce.

SP 33 po raz kolejny najlepszą szkołą podstawową w województwie!

Z przyjemnością informujemy, że SP 33 ponownie zajęła I miejsce we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Województwa Świętokrzyskiego organizowanym przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w roku szkolnym 2016/2017.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. 941 uczniów SP 33 rozpoczęło naukę w 40 oddziałach, w tym  19 uczniów w oddziale przedszkolnym. Nad procesem dydaktycznym w tym roku szkolnym będzie czuwać 84 nauczycieli.

Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki fizyki i chemii w klasach VII i VIII w szkole podstawowej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych do nauki fizyki i chemii w klasach VII i VIII w Szkole Podstawowej nr 33 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42.

Termin składania ofert: 08.08.2017 r. do godz.10.00.

Informacja o wynikach postępowania

Roboty budowlane obejmujące wymianę poszycia dachowego na pawilonie G Szkoły Podstawowej nr 33 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42

Zaproszenie do składania ofert, roboty budowlane obejmujące wymianę poszycia dachowego na pawilonie G Szkoły Podstawowej nr 33 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42.

Termin składania ofert: 12.07.2016 r. do godz.10.00.

Informacja o wynikach postępowania