“Bezpieczeństwo w sieci”

Pani policjantka przybliżyła młodzieży problem braku anonimowości w internecie oraz odpowiedzialności za zamieszczane tam treści. Zwróciła także uwagę na  bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych. Uświadomiła zebranym, że internet jest przydatnym, ale również bardzo niebezpiecznym narzędziem w rękach współczesnego człowieka.

Po wysłuchaniu prelekcji wszyscy zgromadzeni w sali kinowej obejrzeli film fabularny pt. Haker.

Wróć